Spółki, fundacje i stowarzyszenia z dostępem do e-Urzędu Skarbowego

Pod koniec czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło rozporządzenie przyznające przedsiębiorcom dostęp do konta organizacji na platformie e-Urząd Skarbowy.

Kto skorzysta?

Dedykowany kanał platformy skierowany jest do każdej jednostki organizacyjnej, bez względu na jej formę prawną. W taki sposób za pośrednictwem e-US, sprawy z urzędem mogą załatwiać:

 • spółki kapitałowe lub osobowe,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • spółdzielnie,
 • grupy kapitałowe,
 • inne jednostki organizacyjne.

Jak to działa w praktyce?

Organizacja, na podstawie złożonego wniosku, wskazuje użytkownika konta organizacji i upoważnia osobę fizyczną (posiadającą PESEL) do kontaktu z urzędem skarbowym w jej imieniu. Poprzez wskazanie użytkownika konta organizacji, upoważniona osoba kieruje do urzędu sprawy spółki za pośrednictwem swojego prywatnego konta. Organizacja może upoważnić do reprezentacji kilka osób i działania każdej z nich uznawane są za czynności podejmowane przez tę organizację.

Spółka może nadać osobie fizycznej dostęp dla:

 • użytkownika konta organizacji z dostępem podstawowym lub
 • użytkownika konta organizacji z dostępem rozszerzonym.

Dostęp podstawowy umożliwia wykonywanie wszelkich czynności za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, z kolei dostęp rozszerzony – dodatkowo umożliwia zarządzaniem uprawnieniami innych użytkowników (poprzez nadawanie i odbieranie dostępów do kont użytkowników).

Co da spółkom dostęp do e-Urzędu Skarbowego?

Użytkownik konta organizacji może w imieniu spółki:

 • zgłaszać i cofać zgodę na doręczanie pism na konto w e-Urzędzie Skarbowym,
 • odbierać pisma doręczane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej na konto organizacji w e-US,
 • składać pisma, wnioski oraz zawiadomienia, a także
 • przeglądać dane rejestracyjne organizacji oraz zamieszone na platformie dokumenty.

***

Czas pokaże jak dedykowany kanał platformy e-US przyjmie się w praktyce i czy przedsiębiorcy chętnie będą z niego korzystali. Warto jednak o tym wiedzieć i przetestować we własnej organizacji.

Źródło:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. 2023 r. poz. 1178). https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001178/O/D20231178.pdf

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku