Rezygnacja ze zwolnienia z VAT usług finansowych – są pierwsze interpretacje

Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy świadczący usługi finansowe mogą zrezygnować ze zwolnienia z VAT. Wystarczy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego i konsekwentnie stosować opodatkowanie przez minimum dwa lata. Do wszystkich świadczonych usług finansowych. Możliwość opodatkowania VAT np. udzielania pożyczek może okazać się ważne nie tylko dla sektora finansowego. Finansowanie wewnętrzne w ramach np. grupy kapitałowej to częsta sytuacja. Brak korzystania z opcji opodatkowania rodzi po stronie po stronie podmiotu ryzyko konieczności stosowania proporcjonalnego odliczenia VAT, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o VAT.

W najnowszej interpretacji indywidualnej z 24 maja 2022 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.144.2022.1.LS Dyrektor KIS potwierdził, że rezygnacja ze zwolnienia z VAT może dotyczyć także podmiotów spoza sektora finansowego.

Inne ważkie pytanie o opcję opodatkowania VAT usług finansowych dotyczy możliwości stosowania jej “wstecz”. Tu wnioski płynące z praktyki podatkowej są mniej entuzjastyczne. Przykład to interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 25 marca 2022 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.4.2022.1.ST. Podatnik świadczył usługi sekurytyzacji wierzytelności (nabywania wierzytelności w drodze cesji). To usługi zwolnione z VAT, ale podatnik postanowił ze zwolnienia zrezygnować. Organ odmówił mu jednak prawa do odliczenia podatku naliczonego z wydatków na obsługę prawną poniesionych po rezygnacji ze zwolnienia. Jeśli dotyczą wierzytelności nabytych przed rezygnacją.

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku