Przydomowe panele fotowoltaiczne a akcyza “na NIE”.

Instalacje fotowoltaiczne są bardzo popularne w naszym kraju. Coraz więcej osób fizycznych decyduje się na założenie paneli fotowoltaicznych na dachach swoich domów. Inicjatywy te wspierają też często gminy (przy wsparciu funduszy unijnych). Często zapominamy, że energia elektryczna jest wyrobem akcyzowym. A akcyza to podatek bardzo sformalizowany i dla wielu (także doradców podatkowych) wzbudzający niechęć (często płynącą z niedoceniania tej akurat materii, znajdującej się nieco na uboczu “standardowych” tematów podatkowych).  

Trzeba jednak wiedzieć jakie ciążą na nas obowiązki akcyzowe w zakresie produkcji i zużycia energii elektrycznej. Załóżmy, że produkujemy i zużywamy na własne potrzebu energię elektryczną wyprodukowaną w standardowych przydomowych instalacjach fotowoltaicznych. Czy sam fakt produkcji energii elektrycznej podlega opodatkowaniu akcyzie? 

NIE – wbrew pozorom, produkcja energii elektrycznej nie podlega akcyzie, nie jest w ogóle czynnością opodatkowaną. Akcyzie może podlegać zaś zużycie energii elektrycznej. Czy zatem będziemy zobowiązani do uiszczania podatku akcyzowego od zużycia na własne potrzeby energii wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne?

NIE – zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię. Standardowym instalacjom przydomowym bardzo daleko do przekroczenia mocy 1 MW.  Możemy więc korzystać ze zwolnienia. Czy będziemy jednak zobowiązani do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego?

NIE – zgodnie z art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek rejestracyjny nie dotyczy m.in. podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, która jest zużywana przez podmiot produkujący. Pod warunkiem, że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości. Ten warunek nie może być stosowany w naszym przypadku, ponieważ energia słoneczna nie jest wyrobem energetycznym, a to ona wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej. Czy ciąży na nas obowiązek składania miesięcznych albo kwartalnych deklaracji podatkowych?

NIE – tu będzie miał zastosowanie wyjątek określony w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z nim podmioty, które nie są zobowiązane do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, nie muszą składać deklaracji podatkowych. Jeśli dany podmiot wpisuje się w definicję art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, to nie jest zobowiązany do składania kwartalnych deklaracji podatkowych. Wyłączenie to określone jest w art. 24e ust. 1b pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym. A może powinniśmy prowadzić ewidencję ilościową energii elektrycznej?

NIE – co do zasady taką ewidencję prowadzą podmioty dokonujące sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu, zużywający energię elektryczną oraz podmioty dokonujące dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu energii elektrycznej. Jednak ponownie, wyłączenie z obowiązku prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej ma zastosowanie do podatników wpisujących się w art. 16 ust. 7a pkt. 1 ustawy.

Szerzej – w załączonej interpretacji indywidudalnej.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku