Przełomowa interpretacja fiskusa – dobra wiadomość dla spółek holdingowych

Miniony już 2022 r. stał pod znakiem zmian w prawie podatkowym, w tym m.in. w podatku CIT. Jedną z wdrożonych przez ustawodawcę nowości w ramach ”Polskiego Ładu” jest pojawienie się w przepisach ustawy o CIT zwolnień podatkowych dla spółek holdingowych (art. 24m-24p ustawy o CIT). Skorzystanie z nich uzależnione jest od spełnienia kilku warunków, z których niemal każdy jawił się podatnikom jako jasny i klarowny. Niemal, bo jeden budził jednak poczucie nieznośnej niepewności. Być może jednak problem został właśnie rozwiązany, a przynajmniej postawiono pierwszy krok w dobrym kierunku.

Problematyczny moment rozpoczęcia, czyli niedopatrzenie ustawodawcy

Wymogiem, który wprowadził niemałe zamieszanie pośród spółek holdingowych, jest posiadanie bezpośrednio, nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata (w 2022 r. – przez rok) minimum 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej. Wszystko byłoby w porządku, gdyby tylko ustawodawca wskazał w przepisach od kiedy powinien być liczony ten roczny (obecnie dwuletni) okres. Niestety taką przenikliwością się nie wykazał. A to przpeis na problem.

Na ratunek fiskus, a jednak nie do końca…

Na domiar złego swoje trzy grosze dorzucił fiskus, który niezwykle konsekwentnie wyrażał pogląd, zgodnie z którym ww. roczny (obecnie dwuletni) okres należy liczyć od 1 stycznia 2022 r, z uwagi na wejście w życie przepisów o zwolnieniu holdingowym. Powoływał się przy tym na intencje ustawodawcy (zob. np. Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 25.10.2022r., sygn. 0111 KDIB1-3.4010.252.2022.2.IZ). Przedstawiany przez fiskusa punkt widzenia oznaczałby dla spółek holdingowych, że zwolnienie z podatku dla otrzymywanych dywidend, a także dochodu ze sprzedaży udziałów oraz akcji w spółkach zależnych przysługiwałoby im dopiero od 2024 r.

Zwrot o 180 stopni – bezprecedensowa zmiana zdania Dyrektora KIS ws. zwolnienia dla spółek holdingowych

Na szczęście Dyrektor KIS poszedł po rozum do głowy i zmienił wyrażane do tej pory bardzo jednoznacznie zdanie. W dniu 24 stycznia 2023 r. została przez niego wydana interpretacja indywidualna (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.242.2022.1.SP), z której wynika, że dwuletni termin bezpośredniego i nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce zależnej można liczyć przed wejściem w życie Polskiego Ładu, tj. przed 1 stycznia 2022 r. Zmiana stanowiska jest znakomitą informacją dla spółek holdingowych, które nabyły udziały w spółkach zależnych przed rozpoczęciem 2022 r., ponieważ otwiera im ona furtkę do wcześniejszego skorzystania z niezwykle atrakcyjnych zwolnień podatkowych, a dla rodzimego biznesu oznacza przypływ znaczących środków i to już w niedalekiej przyszłości.

Słowem podsumowania

Drogi fiskusie, ciśnie się na usta powiedzenie – lepiej późno niż wcale. Koniec końców wypada się cieszyć, że spółki holdingowe czekały zaledwie rok na zmianę perspektywy prezentowanej przez skarbówkę, co jak na jej standardy działania nie jest przecież długim okresem…

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku