Protokół a wykonanie usługi budowlanej

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 4 marca 2022 r.,  IPPP1/443-633/14-3/S/MPE potwierdził, że uzgodniony w umowie o świadczenie usług budowlanych odbiór robót jest decydujący dla uznania, że usługa została wykonana. O wykonaniu usług budowlanych lub budowlano-montażowych decyduje więc zatwierdzenie/podpisanie protokołu zaawansowania prac. Od tego momentu leci więc trzydzieści dni do wystawienia faktury.

Nic w tym nadzwyczjanego, mając w pamięci wyrok TSUE z 2 maja 2019 r.  w sprawie C-224/18 Budimex. Rzecz w tym, że podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej… w czerwcu 2014 r.! Fiskus wydał korzystne dla podatnika stanowisko po – bagatela – ośmiu niespełna latach od rozpoczęcia postępowania (oczywiście, w dużej mierze przymuszony przez wyroki sądów administracyjnych, wliczając NSA).

Wniosek jest taki, że praktyka podatkowa zmienia się. Również pod wpływem orzecznictwa unijnego. Zmiany w sposobie interpretowania prawa podatkowego na korzyść podatnika postępują jednak powoli. Nieproporcjonalnie do tempa zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku