Polski Ład do (kolejnej) poprawki

Próby łatania Polskiego Ładu nie ustają. Tym razem Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w uldze dla klasy średniej, rozszerzenie ulgi dla samotnych rodziców oraz mechanizm kompensacyjny dla osób zarabiających do 12 800 zł brutto.

Ulga dla klasy średniej ma zostać rozszerzona o dochody z emerytur, rent, świadczeń z ubezpieczeń społecznych, umów zleceń oraz wynagrodzeń nauczycieli akademickich. Zgodnie z zapowiedziami Premiera „kto zarabia do 12 800 zł brutto miesięcznie – zyska lub nie straci”. Przypominamy, że w dotychczasowym brzmieniu ustawy ulgą dla klasy średniej objęci są wyłącznie pracownicy oraz przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.

Rodzic samotnie wychowujący dziecko dostanie po zmianach pełną kwotę ulgi. Będzie on mógł odliczyć od podatku 1 500 zł ulgi nawet w przypadku, gdy zapłacony przez niego podatek wyniesie kwotę mniejszą niż wysokość ulgi. Przypominamy, że Polski Ład w zamian za możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem wprowadził ulgę dla samotnego rodzica w kwocie 1 500 zł.

Największą kontrowersją jest rekompensata podatnikom negatywnego wpływu Polskiego Ładu na ich rozliczenia podatkowe. Zgodnie z zapowiedziami, jeżeli osoba zarabiająca do 12 800 zł brutto miesięcznie straci na zmianach podatkowych w 2022 r., będzie mogła ona rozliczyć podatek według dochodów osiągniętych w 2021 r. Jeżeli w 2022 r. w porównaniu do roku poprzedniego pogorszy się status podatkowy takiej osoby, będzie ona mogła ubiegać się o zwrot różnicy podatku.

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku