Obowiązek podatkowy w VAT od udzielenia licencji w momencie wydania klucza

Dyrektor KIS podtrzymuje linię interpretacyjną, zgodnie z którą w przypadku udzielenia licencji obowiązek podatkowy w VAT powstaje w momencie przekazania klucza aktywacyjnego. Nie zaś ani z upływem okresu licencji, ani wraz z częściową płatnością następującą po udzieleniu klucza.

O wydanie interpretacji wystąpił podatnik, który udziela sublicencji na program IT łącznie z usługą supportu, zdalnego wsparcia technicznego licencjonowanego oprogramowania oraz aktualizacji oprogramowania, na dany okres czasu (tzw. software maintenance). Klient w ramach zamówienia zakupuje oprogramowanie w formie licencji ograniczonej czasowo. Podatnik wystawia fakturę na podstawie zamówienia klienta wskazując okres ważności subskrypcji. Aktywowanie dostępu następuje dopiero po dokonaniu zapłaty przez klienta.

Organ podatkowy uznał, że za moment wykonania usługi uznać należy przekazanie klientowi klucza aktywacyjnego bowiem w tym momencie klient nabywa prawo do korzystania z oprogramowania przez umówiony okres czasu. W związku z powyższym w sytuacji, gdy w dniu dokonania zapłaty następuje również wydanie klucza aktywacyjnego, to obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. z chwilą wykonania usługi, czyli – w niniejszej sprawie – właśnie z dniem przekazania klientowi klucza aktywacyjnego.

Szerzej: interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 27 lipca 2022 r., 0113-KDIPT1-2.4012.339.2022.2.JS.

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku