Obniżony VAT na energię nie dla najemców?

Najprawdopodobniej – nie. A przynajmniej nie dla wszystkich.

Wynajmujący nieruchomości z reguły przenoszą (refakturują) na najemców koszty mediów. W tym, energii elektrycznej, cieplnej i gazu. Refaktura taka może przybrać (w uproszczeniu) dwie formy:

  • element składowy usługi najmu – gdy wynajmujący przenosi te koszty w oderwaniu od faktycznego zużycia mediów przez najemcę;
  • świadczenie odrębne – gdy najemca ma swobodę wyboru dostawcy mediów albo rozlicza się w istocie wedle zużycia i sam”ma wpływ” na ponoszone z tego tytułu koszty (np, z uwagi na podliczniki).

To wciąż aktualne dziedzictwo wyroku TSUE w sprawie C‑42/14 z 16 kwietnia 2015 r. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Nie zmieniły się ani przepisy w tym zakresie, ani praktyka podatkowa.

Czasowo zmieniły się za to stawki VAT na energię elektryczną, cieplną i gaz ziemny. To efekt tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0. Do 31 lipca 2022 r. obowiązuje więc 5% VAT na energię elektryczną i cieplną. A na gaz ziemny nawet 0% stawka VAT. Problem polega na tym, że przepisy tarczy antyinflacyjnej nie odnoszą się nijak do kwestii refakturowania (przenoszenia kosztów) ww. mediów w ramach kompleksowej usługi najmu. To nakazuje stosować zasady ogólne. Zgodne z konkluzjami płynącymi z ww. wyroku TSUE. Zatem:

  • refaktura mediów w ramach kompleksowej usługi najmu – zastosowanie znajdzie stawka VAT właściwa dla najmu;
  • refaktura mediów odrębnie od usługi najmu – zastosowanie znajdzie stawka VAT właściwa dla danego rodzaju mediów (np. energii elektrycznej, cieplnej czy gazu).

Jeśli więc w przypadku najmu lokalu użytkowego mamy do czynienia z pierwszym z ww. przypadków, efektywnie opodatkowanie refakturowanych mediów pozostanie na poziomie podstawowej 23% stawki VAT.

 

 

 

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku