Nie trzeba zwracać paragonu by sprzedawca obniżył VAT

Przyjęcie zwrotu towaru od klienta, który nie posiada paragonu, automatycznie nie niweczy prawa do obniżenia podstawy opodatkowania i dokonania korekty (zmniejszenia) VAT należnego. Sprzedawca może dokonać takiego obniżenia, jeżeli z innych niż paragon dowodów wynika uzgodnienie warunków zwrotu.

Sprawa dotyczyła sieci sklepów z artykułami do majsterkowania, budowy, remontu, urządzania domu, pielęgnowania ogrodu. Sklep opracował procedury regulujące zasady zwrotu towarów przez klienta, który nie posiada paragonu dokumentującego jego zakup. Dowodami potwierdzającymi trasakcję są m.in. zamówienia internetowe albo dowody zapłaty kartą. Do zwrotu wystawiane jest też pokwitowanie zwrotu podpisywane przez klienta. Sklep prowadzi odrębną ewidencję dokonywanych zwrotów. Ewidencja zawiera m.in. oświadczenie klientów, które zawierają m.in. datę sprzedaży i datę dokonania zwrotu towaru oraz stanowią potwierdzenie, że zwracany towar został zakupiony w danym sklepie, a paragon fiskalny został zgubiony.

Więcej: interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 2 czerwca 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.161.2022.2.KP.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku