Nabywanie olejów smarowych ze składu podatkowego a zwolnienie z akcyzy.

Akcyza jest podatkiem bardzo sformalizowanym. Potrafi być ona mocno obciążająca, ale ustawa oferuje wiele zwolnień – pod pewnymi warunkami. Z racji tego, że drugi największy udział w dochodach budżetu państwa ma właśnie akcyza – jest ona bardzo skrupulatnie monitorowana i sprawdzana. W dzisiejszym wpisie na tapet bierzemy nabywanie olejów smarowych ze składu podatkowego. Czy w takiej sytuacji przysługuje podatnikowi zwolnienie z akcyzy? Pod jakimi warunkami?

Zgodnie z par. 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90 oraz preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe. Zwolnienie to przysługuje jednak pod pewnymi warunkami.

Po pierwsze wyroby akcyzowe muszą być:

 1. dostarczone ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczone ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub
 3. dostarczone od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego lub
 4. importowane przez podmiot pośredniczący lub
 5. importowane przez podmiot zużywający lub
 6. zużyte przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 7. zużyte przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Zakładając, że podatnik nabywa smary ze składu podatkowego – wpisujemy się w ww. pkt 1. Pierwszy warunek uprawniający do zwolnienia jest zatem spełniony. Idźmy dalej. Następnymi warunkami do spełnienia są:

 1. Dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego w CRPA, przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem olejów smarowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie;
 2. Sporządzanie raportów odbioru olejów smarowych poprzez przesłanie do Systemu raportu odbioru zawierającego kompletne i prawidłowe dane (mowa tu o formularzu e-DD).

Dodatkowe obowiązki ciążące na podatniku to m.in.:

 1. Prowadzenie ewidencji zużywanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy;
 1. Składanie kwartalnych deklaracji podatkowych.

Nie mają one wpływu na prawo do skorzystania ze zwolnienia. Ale ich niespełnienie może słono kosztować (chodzi głównie o KKS).

Planujesz nabywać wyroby akcyzowe w kraju, wewnątrzwspólnotowo lub spoza EU, ale lista obowiązków wywołuje u Ciebie niechęć? Zapraszamy, wyjaśnimy i pomożemy z uśmiechem na twarzy.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku