Księgi i faktury w obcym języku. Czy to możliwe?

Podatnicy posiadają klientów zagranicznych, a co za tym idzie nolens volens posługują się różnymi językami. Angielski jest językiem międzynarodowym i coraz więcej osób nim operuje, ale pracownicy niekoniecznie muszą go znać. Przedsiębiorcy coraz częściej myślą więc o wystawianiu dokumentów w różnych językach obcych. Nie tylko po angielsku.

Czy jest to dopuszczalne oraz czy rodzi jakiekolwiek ryzyka?

W przypadku faktur i umów istnieje elastyczność tak długo, gdy mamy do czynienia z relacją B2B. Tam możemy posługiwać się dowolnymi językami obcymi tak w treści umowy jak i zawartości faktury. W przypadku dokumentowania czynności z polskim konsumentem, a także w przypadku obrotu dokonywanego pomiędzy jednostkami prawa publicznego takiej swobody nie ma. Ustawa o języku polskim nakazuje posługiwanie się naszym ojczystym narzeczem (tak przynajmniej twierdzą organy podatkowe hołdujące renesansowej zasadzie, iż Polacy nie gęsi…). Takie są fakty – i niewiele się na przestrzeni lat zmieniło w tej kwestii.

English is easy lecz Ordnung muss sein!

Problem może pojawić się w interakcjach z urzędem skarbowym. Zgodnie z art. 287 §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, kontrolowany jest obowiązany przedstawić, na żądanie kontrolującego, tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli. Przepisy co prawda nie precyzują w jaki sposób tłumaczenie powinno wyglądać, jednak praktyka podatkowa (zob. Wyrok WSA w Gdańsku, sygn. I SA/Gd 473/10) wskazuje, że tłumaczenie powinno być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego. A to czas i koszty – zwłaszcza w obliczu zawitych terminów urzędowych. W przypadku “zwykłych” czynności sprawdzających przepisy nie narzucają tłumaczenia na język polski obcobrzmiących dokumentów. Doświadczenie i praktyka podpowiadają, że organ będzie i w tym wypadku oczekiwał tłumaczeń.

Można więc wystawiać faktury w obcym języku. Ale czasem może to rodzić dodatkowe komplikacje.

Buchhaltung muss sein!

Księgi rachunkowe muszą być prowadzone po polsku. Określa to wprost art. 9 ustawy o rachunkowości. Koniec i kropka.

Mandatory e-invoicing

Ministerstwo Finansów wskazuje jedynie, że wizualizacja faktury może być dokonana w języku obcym (lub może być dwujęzyczna). Kluczowe jest, aby treść faktury pod względem merytorycznym (po przetłumaczeniu) odpowiadała zawartości pliku xml przesłanego do KSeF. Możliwe jednak, że można będzie taką fakturę wystawić od razu w języku obcym.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku