INTRASTAT 2024: nowe progi

Intrastat to system statystyczny gromadzenia danych stosowany do dostarczania informacji dotyczących wywozów i przywozów towarów w ramach Unii Europejskiej (z zasady transakcji wewnątrzwspólnotowych). Podmiotami zobowiązanymi do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT są podatnicy VAT realizujący wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek ten występuje jednak dopiero po przekroczeniu tak zwanych progów statystycznych.

Na 2024 r. ustalono progi statystyczne w wysokości:

  • Próg podstawowy w przywozie: 6 200 000 zł
  • Próg podstawowy w wywozie: 2 800 000 zł
  • Próg szczegółowy w przywozie: 103 000 000 zł
  • Próg szczegółowy w wywozie: 150 000 000 zł

Podmiot, który w wywozie lub przywozie towarów przekroczył ww. progi zobowiązany jest do składania zgłoszeń Intrastat w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zgłoszenie dotyczy. Szczegółowość składanych zgłoszeń zależy od tego który z ww. progów jest przekroczony. Jeśli żaden – nie ma obowiązku składania zgłoszenia.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku