Hosting danych – bez podatku u źródła

Przepisy dotyczące podatku u źródła są podłożem licznych sporów pomiędzy fiskusem a przedsiębiorcami, których finały mają miejsce przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Tak było również ostatnio w przypadku skonfliktowanego ze skarbówką podatnika. Kością niezgody pomiędzy obiema stronami był hosting danych. Podjęte w dniu 8 marca b.r. przez NSA dwa wyroki rozstrzygają spór o internetową chmurę.

Sprawy, które rozpatrywał Sąd dotyczyły banku nabywającego od podmiotów z zagranicy m.in. usługę udostępniania powierzchni dyskowej dla swoich pracowników i usługę udostępniania dodatkowej powierzchni dyskowej dla użytkowników zdalnego portalu aplikacyjnego.

Zdaniem banku wypłacane przez niego wynagrodzenie nie obejmuje żadnego ze świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, w konsekwencji czego nie był on zobowiązany potrącać podatku u źródła. Inną perspektywę na tę kwestię zaprezentował jednak Dyrektor KIS. W jego ocenie wynagrodzenie za usługę hostingu danych jest należnością licencyjną, a zagraniczny serwer komputerowy jest urządzeniem przemysłowym. To w opinii fiskusa prowadzi do uznania, że bank wypłacając za granicę podlegającą opodatkowaniu należność licencyjną. Formułując swoje stanowisko jednoznacznie stwierdził, że pojęcie urządzenia przemysłowego powinno być rozumiane maksymalnie szeroko, z uwagi na to, że zawierają się w nim wszystkie możliwe urządzenia, które stanowią zespół urządzeń technicznych. Nie uprawnione jest zawężanie go wyłącznie do urządzeń wykorzystywanych przy produkcji materialnej.

Z zaprezentowanym przez organ punktem widzenia nie zgodził się jednak Naczelny Sąd Administracyjny i przyznał rację podatnikowi. W wydanych wyrokach (sygn. II FSK 2382/20 oraz II FSK 2089/20) stwierdził on, że serwery i centra danych nie spełniają definicji „urządzenia przemysłowego”, ponieważ nie są wykorzystywane w tradycyjnym procesie produkcji, a służą do przechowywania danych komputerowych. Co więcej Sąd zauważył, że nawet gdyby spełniały taką definicję, to i tak byłoby opodatkowane wyłącznie wynagrodzenie za najem, dzierżawę lub leasing urządzenia przemysłowego. Usługa hostingu ma natomiast inny charakter i polega na przechowywaniu danych informatycznych na zagranicznym serwerze.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku