ElemenTAX #47: Czy świadek w sprawie podatkowej może mieć pełnomocnika?

W postępowaniu podatkowym ze wsparcia pełnomocnika może korzystać strona postępowania, czyli podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoba trzecia.

No dobrze – a co ze świadkiem?

Na to pytanie – w 47. odcinku #ElemenTAX – odpowie Filip Rudolf, starszy specjalista podatkowy w SOLVEO.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku