ElemenTAX #35: Refakturowanie na gruncie VAT – co może nas zaskoczyć?

Art. 8 ust. 2a ustawy o VAT: „W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi”.

Tylko tyle? Aż tyle? Jedno jest pewne: wokół refakturowania narosło wiele mitów i błędnych przekonań.

Jest ich tak dużo, że refakturowaniu na gruncie VAT poświęciliśmy oddzielne szkolenie – więcej informacji o naszej platformie szkoleniowej pojawi się już niedługo.

A dzisiaj – w 35. odcinku #ElemenTAX – Julia Mezgier, specjalistka podatkowa w SOLVEO, rozprawi się z trzema mitami w tym zakresie.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku