ElemenTAX #21: Zwrot kosztów pracy zdalnej a PIT i ZUS

W ostatnich latach praca zdalna stała się normą, a pracownicy pozostający w tzw. „home office”, ponosili (i nadal ponoszą) podwyższone koszty energii elektrycznej oraz koszty dostępu do Internetu. Ta sytuacja wymusiła konieczność prawnego uregulowania zwrotu dodatkowych kosztów.

Jakie konsekwencje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek ZUS ma taki zwrot na rzecz pracownika? O tym, w dzisiejszym odcinku ElemenTAX, opowie Julia Mezgier, specjalistka podatkowa w SOLVEO.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku