ElemenTAX #16: Obniżone odsetki od zaległości podatkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych, choć dotkliwe, mogą być niższe. W jakich sytuacjach podatnik może skorzystać z obniżonej stawki tych odsetek i jakie warunki należy w związku z tym spełnić?

W szesnastym odcinku ElemenTAX opowie o tym Filip Rudolf, starszy specjalista podatkowy w SOLVEO.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku