Dotacja z NCBiR podlega VAT

Dyrektor KIS wciąż rygorystycznie podchodzi do dotacji z NCBiR. Uznaje bowiem, że podlegają one opodatkowaniu VAT. Najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 28 kwietnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.140.2022.2.MSU nie jest wyjątkiem. Mimo wszystko zaskakuje. Bo rygorystyczne podejście dotyczy w tym przypadku podmiotu, dla którego wykonywanie czynności opodatkowanych VAT to nie jest chleb powszedni.

Podatnikiem jest bowiem uczelnia wyższa techniczna – Politechnika. Uczelnia otrzymała dofinansowanie z NCBiR na realizację programu badawczego w zakresie rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Projekt realizowany będzie przez konsorcjum, w którym uczelnia jest liderem. Zgodnie z umową, konsorcjum w ramach otrzymanego dofinansowania, będzie zobowiązane przenieść na Skarb Państwa autorskie prawa majątkowe do wyników realizowanego projektu.

Zdaniem Dyrektora KIS sam ów fakt wystarczył do uznania, że otrzymane środki z NCBiR na realizację danego projektu stanowią należności za świadczone usługi. Zdaniem organu mamy do czynienia z sytuacją, w której wystąpią skonkretyzowane świadczenia w zamian za określone wynagrodzenia. Przekazywane Politechnice środki należy uznać za otrzymane od osoby trzeciej środki mające bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług. Otrzymane środki od NCBiR nie zostaną przeznaczone na ogólną działalność Politechniki. Powinny zatem być uznane za zapłatę otrzymaną od osoby trzeciej.

Co więcej, fakt, że Politechnika wykonuje określone czynności na rzecz Skarbu Państwa nie pobierając od niego odpłatności nie oznacza, że ww. świadczenia wykonuje nieodpłatnie, gdyż zapłatą za te świadczenia jest właśnie otrzymane dofinansowanie. Natomiast czynność przekazania przez Politechnikę kwot dofinansowania na rzecz pozostałych uczestników konsorcjum jako podział dofinansowania otrzymanego z NCBiR nie podlega opodatkowaniu.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku