Danina solidarnościowa a podatek zagraniczny

Termin na rozliczenie rocznego zeznania podatkowego zbliża się coraz większymi krokami. Warto więc zadbać zawczasu, aby uchronić się przed niepotrzebnym stresem związanym z pospiesznym wypełnianiem deklaracji, który może skutkować kosztowną pomyłką.

Działanie z wyprzedzeniem jest szczególnie zalecane podatnikom, którzy z racji wysokości swoich dochodów kwalifikują się do podlegania obowiązkowi zapłaty tzw. daniny solidarnościowej, której funkcjonowanie miało w założeniu dostarczyć wsparcie osobom niepełnosprawnym. Praktyka pokazuje zupełnie co innego, ale to już historia na inne opowiadanie..

Wracając jednak do podstawowych założeń należy przypomnieć, że podatnikami zobowiązanymi do jej uiszczenia są osoby fizyczne, których dochód przekracza 1.000.000 zł. Podstawę jej obliczenia stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o PIT, natomiast stawka podatkowa wynosi 4% nadwyżki dochodu podatnika PIT ponad wspomnianą wyżej sześciocyfrową kwotę. Termin na uregulowanie daniny solidarnościowej upływa 30 kwietnia (w tym roku jest to 2 maja), także czasu jest niewiele, a kilka kwestii związanych z jej rozliczeniem może generować wątpliwości podatników m.in. przychody osiągane za granicą.

Dylemat przed jakim stają podatnicy, których źródło przychodów znajduje się również za granicą sprowadza się do pytania – co należy zrobić z podatkiem od tych przychodów w kontekście daniny solidarnościowej? Odpowiedź na nie znajdziemy w objaśnieniach podatkowych z dnia 28 sierpnia 2019 r. (Objaśnienia-podatkowe ws. stosowania przepisów o daninie solidarnościowej zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zgodnie z ich treścią w przypadku, gdy w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej zostaną uwzględnione dochody uzyskane ze źródeł przychodów położonych za granicą, daninę solidarnościową pomniejsza się o kwotę równą podatkowi zapłaconemu od tych dochodów za granicą, zgodnie z postanowieniami zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ponadto, co warto podkreślić, podatnik jest uprawniony do odliczenia tej części podatku zapłaconego za granicą, która przekracza limit odliczenia (przypada na przychód zagraniczny i częściowo na polski) oraz która nie została wykorzystana do odliczenia w PIT-36 z racji przekroczenia limitu. W praktyce oznacza to, że możliwe jest odliczenie niewykorzystanej części podatku zagranicznego od daniny solidarnościowej.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku