Danina solidarnościowa a możliwość odliczenia straty

Daninę solidarnościową wprowadzono do polskiego porządku prawnego w 2019 roku. Wokół stosowania przepisów dotyczących tego zagadnienia narosło wiele sporów. Kwestią, która szczególnie różni fiskusa od podatników jest możliwości uwzględnienia strat w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej.

Jednym z przykładów takiej sytuacji jest spór pomiędzy organem podatkowym a mężczyzną, który jest wspólnikiem w spółce komandytowej. W poprzednich latach podatnik wykazywał w zeznaniach podatkowych PIT-36L na zmianę dochód i stratę. W związku z tym wystąpił w roku 2021 o interpretację, w której spytał fiskusa o to, czy przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej za dany rok podatkowy jest uprawniony do odliczenia straty podatkowej wykazanej w latach poprzednich.

Mężczyzna stanął na stanowisku, że skoro podstawą obliczenia daniny solidarnościowej jest dochód, toteż oczywistym jest to, że dochód ten, który ustala się poprzez odpowiednie przypisanie do przychodów i kosztów, uprawnia również do uwzględniania strat.

Organ podatkowy miał jednak inne zdanie, stwierdzając w treści interpretacji z grudnia 2021 (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.908.2021.1.NM), że kalkulacja podstawy obliczenia daniny nie może uwzględniać straty, ponieważ nie została ona wymieniona w art. 30h ust. 2 ustawy o PIT. Mężczyzna nie dał jednak za wygraną. Złożył skargę najpierw do WSA, która została oddalona, dlatego też zwrócił się następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 13 grudnia 2022 r. przyznał mu rację i uchylił wyrok WSA oraz zaskarżoną interpretację. W efekcie powyższego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, mając na względzie przywołane orzeczenie NSA, wydał 23 marca 2023 r. interpretację indywidualną (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.908.2021.7.NM), w której uznał on stanowisko mężczyzny za prawidłowe.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku