Amortyzacja lokali mieszkalnych – tylko do końca 2022 r.

Jest taka stara prawda: kto daje i zabiera… fiskus dał kiedyś podatnikom prawo do amortyzowania lokali mieszkalnych. Tzw. Polski Ład zabiera te prawo z końcem 2022 r.  Podatników to oburza. Decydując się na inwestycje w nieruchomość mieli bowiem prawo przyjąć, iż amortyzacja będzie realizowana w dłuższej perspektywie czasu. Aż do końca. Dlatego zdaniem podatników, działania polegające na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od lokalu mieszkalnego, z racji tego, iż odbywają się w dłuższym horyzoncie czasowym, winny być oceniane przez pryzmat tych przepisów, w ramach których rozpoczęto działanie. Słowem – jeśli amortyzacja rozpoczęła się przed 1 stycznia 2022 r. – może trwać i trwać.

Fiskus oczywiście nie zgadza się z taką interpretacją. Wychodzi z założenia (czy słusznego?), że wartość lokali mieszkalnych nie spada, a wzrasta. Wprowadzane przez Polski Ład rozwiązanie jest zbieżne w skutkach z rozwiązaniami dotyczącymi gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów, które również nie podlegają amortyzacji. Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych powoduje, że uzyskiwane dochody, np. z tytułu ich wynajmowania, są w obowiązującym stanie prawnym, efektywnie bardzo często nieopodatkowane. Odpisy amortyzacyjne dokonywane od tych składników zmniejszają dochód do opodatkowania do takiego poziomu, że podatek dochodowy nie występuje. Dlatego tzw. Polski Ład jest słuszny. A zresztą, nie ma to znaczenia. Przepis to przepis, jeśli jego językowa wykładnia nie budzi wątpliwości to nie ma potrzeby przejmować się względami słuszności i celowości. Zatem: KUP od lokalu tak, ale dopiero w momencie ewentualnego zbycia.

Szerzej: interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 15 lipcq 2022 r., 0114-KDIP2-1.4011.459.2022.1.PP.

 

 

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku