Akcyza a “refaktura” energii elektrycznej wytworzonej w panelach fotowoltaicznych

Energia elektryczna jest wyrobem akcyzowym, a jej sprzedaż oraz zużycie czasami podlega akcyzie. Dotyczy to także energii wytworzonej w panelach fotowoltaicznych. Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego, zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej przez podmiot, który wyprodukował ją z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW. Zwolnienie dotyczy więc wyłącznie zużycia energii, ale już nie jej sprzedaży. To może być duży problem dla podmiotów, które posiadają instalacje fotowoltaiczne w budynkach, które są w części (w zakresie poszczególnych lokali) podnajmowane.

Czy jeśli firma posiadająca panele fotowoltaiczne, obciąża najemców kosztami zużytej przez nich energii elektrycznej wytworzonej z paneli, to będzie to traktowane jako sprzedaż energii? Skoro energię zużywać będą najemcy, a nie podmiot, który wyprodukował energię to na pierwszy rzut oka zwolnienie nie będzie miało zastosowania. To rodzi obowiązek rejestracji do celów akcyzy przez wytwórcę energii.

Odwołajmy się do praktyki podatkowej.

Zerknijmy do interpretacji indywidualnej z 16.06.2023 r. (sygn. 0111-KDIB3-3.4013.109.2023.2.AW). W stanie faktycznym, spółka obciąża najemców lokali kosztami zużytej przez nich energii elektrycznej. Spółka zastanawia się czy obciążając najemców kosztami energii elektrycznej wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej ma prawo skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, w sytuacji gdy najemcy obciążani są kosztami zryczałtowanymi zużytej energii elektrycznej, tj. najemcy będą otrzymywać fakturę, na której w jednej kwocie wykazana będzie kwota najmu oraz mediów, tzn. bez wyodrębnienia kwoty energii elektrycznej.

Zdaniem organu w sytuacji, gdy najemcy którzy płacą comiesięczną stawkę ryczałtową i będą otrzymywać fakturę, na której w jednej kwocie wykazana będzie kwota najmu oraz mediów, tzn. bez wyodrębniania kwoty energii elektrycznej, uznać należy, że ta energia elektryczna jest energią zużywaną na własne potrzeby. Skoro energia jest zużywana na własne potrzeby to nie dochodzi do sprzedaży, a tym samym znajdzie zastosowanie zwolnienie od akcyzy zużycia energii elektrycznej. Natomiast, gdyby z wystawionej faktury wynikała należność za wydaną energię elektryczną – nie znajdzie zastosowania zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej, wynikające z § 5 rozporządzania, ponieważ w takim przypadku dochodzi do sprzedaży energii elektrycznej.

Wszystko zależy więc od przyjętego sposobu rozliczania przez wynajmującego i najemcę mediów, w oparciu o wnioski płynące z wyroku TSUE w sprawie C‑42/14 WAM. W skrócie więc – jeśli najemca płaci za rzeczywiste zużycie (np. na podstawie podliczników), wynajmujący – producent energii wytworzonej w panelach fotowoltaicznych może mieć akcyzowe obowiązki.

PS. “refaktura” zawarta w tytule zasługuje na cudzysłów. To pewien skrót myślowy, abstrahując od tego, że refakturowanie dotyczy usług (a nie towarów, a takim energia elektryczna jest), w tym wypadku wytwórca nie nabywa przecież odsprzedawanej energii, lecz sam ją produkuje. Twórca – tworzywo.

Strefa wiedzyprzekierowanie przyciskuSkontaktuj się z namiprzekierowanie przycisku