#3 – Podatki z ludzką twarzą [live!]: ceny rosną, to może obniżmy podatki?

Kolejne miesiące przyniosą nowe ciekawe możliwości w zakresie finansowania publicznego dla przedsiębiorstw. Planowane jest uruchomienie wsparcia z Funduszy UE oraz Krajowego Planu Odbudowy. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą korzystać z obecnie dostępnych mechanizmów wsparcia: ulg podatkowych, zwolnień z podatku w ramach Polskiej Strefy Inwestycji czy grantu rządowego. Jak wybrać optymalne źródło wsparcia? Jak je ze sobą połączyć?

Co na spotkaniu:

  • Ulgi podatkowe (Ulga B+R, Ulga na innowacyjnych pracowników, Ulga na prototyp, Ulga na robotyzację, Ulga CSR, Ulga proeksportowa)
  • Fundusze Unijne w perspektywie 2021 – 2027
  • Polska Strefa Inwestycji i Grant rządowy

Zapraszamy do rejestracji [tutaj].

Strefa wiedzyprzekierowanie przycisku