Pozostałe usługi atestacyjne

Atesty też ważne.

Usługi atestacyjne, zwane również jako usługi poświadczające dedykowane są podmiotom, które chcą uwiarygodnić lub potwierdzić informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także dokonane kalkulacje.

Usługa ta służy wspieraniu Państwa rozwoju, oraz zwiększa sprawność i bezpieczeństwo zawieranych transakcji gospodarczych. Uzgodniony zakres prac jest całkowicie zindywidualizowany dla każdego Klienta i opiera się na aktywnej współpracy.

Dzięki skorzystaniu z usług atestacyjnych mają Państwo możliwość szybkiego uzyskania potwierdzenia prawidłowości przyjętych założeń i dokonanych obliczeń. Wszystkie czynności wykonuje biegły rewident posiadający specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie.

What do we do as part of the service?

Oferujemy także usługi poświadczające zastrzeżone dla biegłych rewidentów w Kodeksie Spółek Handlowych tj.:

  • badanie planów przekształcenia, planów połączeń i podziału spółek prawa handlowego,
  • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczących wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów,
  • badanie wkładów niepieniężnych.
Skontaktuj się z nami
They trusted us:
Contact us!
We will respond quickly.
Gdańsk
al. Grunwaldzka 472B
80-309 GdańskSee on map