Solveo

Doradztwo podatkowe

W SOLVEO wierzymy, że rolą doradcy podatkowego jest nie tylko czuwanie nad bezpieczeństwem i efektywnością działalności prowadzonej przez naszych klientów, ale również stymulowanie pozytywnych zmian w ich organizacjach. Dlatego oferujemy naszym klientom różne – dostosowane do indywidualnych potrzeb – formy stałego wsparcia w obszarze podatków.

Zespół SOLVEO tworzą osoby o bardzo dużym doświadczeniu, zdobywanym zarówno w wiodących firmach doradczych, jak i na stanowiskach kierowniczych w organach kontroli skarbowej. Dzięki nim możemy zaoferować naszym klientom wsparcie świadczone w oparciu o najwyższe standardy jakości, dostarczane jednocześnie w bardzo praktycznej formule.

Bieżące doradztwo podatkowe

Obecne otoczenie prawne w obszarze podatków wykazuje bardzo dużą dynamikę. W odpowiedzi na takie wyzwanie oferujemy możliwość stałego dostępu do wiedzy naszych ekspertów dla Zarządów i działów finansowych przedsiębiorstw.

Długofalowa współpraca z zaufanym doradcą pozwala na realizowanie efektywnych i bezpiecznych strategii podatkowych, dostosowanych do specyfiki branży i przedsiębiorstwa. Jednym z naszych podstawowych celów jest dostarczanie rozwiązań adresujących nie tylko zagadnienia podatkowe, ale również wszelkie inne wymogi biznesowe lub sprawozdawcze, a tam gdzie to możliwe – przekładających się na usprawnienia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

W krótkim czasie możemy dostarczać praktycznych odpowiedzi na wszelkie wątpliwości podatkowe pojawiające się np. w procesie księgowym, a także udzielać wsparcia w formie informacji podatkowej na etapie planowania określonych transakcji, zmian lub innych działań w organizacji.

Usługi bieżącego doradztwa świadczymy w wariancie dostosowanym do potrzeb i oczekiwań naszych klientów w formule:

  • otwartej umowy (bez kwoty stałego zobowiązania) rozliczanej wg. rzeczywistego czasu pracy,
  • umowy ryczałtowej z ustaloną pulą godzin do rozliczenia wg. rzeczywistego czasu pracy,
  • naszego autorskiego „Pakietu SOLVEO” zakładającego nielimitowane konsultacje zintegrowane z innymi usługami mającymi gwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności podatkowej.

W ramach usług bieżącego doradztwa podatkowego:

  • oferujemy szeroki zakres usług doradztwa podatkowego, w szczególności w zakresie podatków korporacyjnych CIT, PIT i VAT,
  • zapewniamy zarówno stałe kompleksowe doradztwo podatkowe, jak i wsparcie w jednorazowych sytuacjach,
  • oferujemy doradztwo i wsparcie w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR),
  • przygotowujemy wnioski o interpretacje indywidualne.

 

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

Wsparcie w sporach podatkowych

Nasz unikalny mix doświadczenia w zakresie prowadzenia kontroli i sporów podatkowych z perspektywy zarówno profesjonalnego doradcy, jak i organu podatkowego pozwala tak dobierać strategie i środki prowadzenia sporów, aby zwiększyć prawdopodobieństwo obrony prezentowanych przez klientów twierdzeń i stanowisk.

W ramach naszych naszych usług:

  • oferujemy szerokie i kompleksowe wsparcie zarówno w toku kontroli podatkowych, kontroli celno –skarbowych, jak i postępowań podatkowych oraz postępowań sądowych (w tym dla osób fizycznych np. właścicieli i zarządów Spółek),
  • występujemy jako pełnomocnik w sporach podatkowych – zarówno na etapie administracyjnym, jak i sądowym,
  • wspieramy klientów w toku postępowań egzekucyjnych,
  • prowadzimy postępowania nadpłatowe,
  • doradzamy w zakresie potencjalnej odpowiedzialności karnoskarbowej.

 

Kontakt:

anna wojciechowska doradca podatkowy

ANNA WOJCIECHOWSKA

Partner
Doradca podatkowy nr 13071

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych wykazują duży poziom złożoności, a dodatkowo zredagowane są w sposób ogólny oraz niespójny. Mając na względzie dotkliwość potencjalnych sankcji zarówno za brak wewnętrznej procedury dot. raportowania, jak i ewentualne błędy / zaniechania w raportowaniu – obecna praktyka rynkowa wskazuje, że zalecanym jest wdrożenie procedury adresującej obowiązki MDR u większości podmiotów korporacyjnych.

Pozwala to bowiem na płaszczyźnie operacyjnej ograniczyć ryzyko błędów lub przeoczeń w zakresie raportowania schematów podatkowych, ale również na płaszczyźnie formalnej – wyłączyć lub ograniczyć katalog potencjalnych sankcji w przypadku stwierdzenia przez organy naruszenia przepisów dot. MDR.

Celem naszego wsparcia w zakresie przygotowania wewnętrznej procedury MDR jest zapewnienie naszym klientom kompleksowej procedury wewnętrznej, która zapewni możliwie maksymalny poziom bezpieczeństwa w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Co ważne, przygotowywana przez nas procedura – oprócz warstwy formalnej wskazanej w Ordynacji podatkowej – kładzie równie duży nacisk na warstwę operacyjną, pozwalając optymalnie wpisać ją w ramy wymogów i realiów danej organizacji.

Do kwestii raportowania schematów podatkowych podchodzimy kompleksowo i oprócz wdrażania samej procedury wewnętrznej, oferujemy również bieżące doradztwo i wsparcie w obszarze raportowania schematów podatkowych (MDR).

Nasze dotychczasowe praktyczne doświadczenie w tym zakresie wsparte jest dodatkowo uczestnictwem w grupie roboczej, prowadzonej w ramach Forum MDR przy Ministrze Finansów.

Kontakt:

anna wojciechowska doradca podatkowy

ANNA WOJCIECHOWSKA

Partner
Doradca podatkowy nr 13071

Przygotowanie do zmian w WHT

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, płatnik obowiązany jest do dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości zastosowania obniżonej stawki lub zwolnienia z podatku.

Braku odpowiedniej aktywności strony płatników w zakresie podatku u źródła może doprowadzić do negatywnych konsekwencji finansowych. Dlatego też szczególnie istotne jest odpowiednie uregulowanie w tym zakresie sekwencji zdarzeń i osób, które odpowiadają za poszczególne kroki, a jednocześnie dobranie odpowiednio skalibrowanego pakietu działań weryfikacyjnych.

Nasze doświadczenia pokazują, że podmioty, które wypłacają należności wchodzące w zakres opodatkowania WHT powinny odpowiednio dobrać środki służące wykazaniu należytej staranności.

Procedura należytej staranności w zakresie podatku u źródła jest instrukcją postępowania dokładnie wskazującą, jak wykazać dochowanie należytej staranności przy płatnościach zagranicznych, w celu zapewnienia prawidłowego rozliczania podatku u źródła z wykorzystaniem zwolnień i obniżonych stawek podatku oraz uniknięcia przewidzianych ustawowo sankcji.

 

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

Przygotowanie do zmian w VAT

Tak minione jak i nadchodzące miesiące przynoszą wiele istotnych zmiany w przepisach ustawy o VAT. Biała lista, split payment, JPK VAT, matryca stawek, quick fix… Nieprzestrzeganie tych regulacji skutkować może surowymi sankcjami oraz odpowiedzialnością KKS.

Dostosowanie się do zmian w VAT to nie tylko problem techniczny i systemowy. Treść przepisów pozostawia bowiem bardzo dużo wątpliwości interpretacyjnych.

Wspieramy naszych klientów w rozwiązywaniu merytorycznych problemów związanych z nowymi rozwiązaniami podatkowymi w zakresie VAT, w tym m.in.:

  • pomagamy wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne związane z białą listą (np. pojęcie transakcji, dokonywanie płatności na szczególne rachunki, m.in. w bankach zagranicznych, rachunki walutowe, ROR, rachunki wirtualne, przelewy faktoringowe i wiele innych),
  • zabezpieczamy przed sankcjami związanymi z nieprzestrzeganiem przepisów odnośnie mechanizmu podzielonej płatności (np. poprzez rozstrzygnięcie, czy sprzedawany/nabywany towar/usługa podlegają pod obowiązkowe MPP), podpowiadamy co zrobić z fakturą mieszaną, walutową, jak bezpiecznie kompensować płatności MPP, co zrobić z płatnościami na rzecz organów egzekucyjnych, zaliczkami czy fakturami korygującymi). Odpowiedzialność KKS zabezpieczamy przygotowaniem podatkowych opinii, klasyfikację statystyczną (w tym także po przejściu na PKWiU 2015/CN) – wnioskiem o WIS,
  • prowadzimy przegląd sprzedawanych/nabywanych towarów i usług pod kątem nowej matrycy stawek VAT, jeśli trzeba przygotujemy wnioski o WIS,
  • pomagamy wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne odnośnie nowej struktury JPK_VAT, aby uniknąć sankcji „500 zł za każdy błąd”,
  • zapewniamy bezpieczeństwo rozliczeń w handlu międzynarodowym w kontekście quick fix – o czym szerzej poniżej.

Kontakt:

wojciech kieszkowski doradca podatkowy

WOJCIECH KIESZKOWSKI

Partner
Doradca podatkowy nr 12619

Dedykowane szkolenia podatkowe

Od naszych klientów wiemy, że pomimo szerokiej oferty, nie jest łatwo znaleźć na rynku wartościowego szkolenia podatkowego. Materia podatkowa jest z natury rzeczy trudna, trudno jest więc także utrzymać uwagę słuchaczy przez dłuższy czas. Sucha rozmowa o teorii podatkowej i o przepisach danej ustawy to nie jest przepis na sukces w tym zakresie.

Niektórzy mówią, że dobry przepis na szkolenie podatkowe to 50% dobrej atmosfery i 50% wartości merytorycznej. Nie zgadzamy się z tym poglądem. Nasze szkolenia to 100% atmosfery i 100% merytoryki, w oparciu o nasze praktyczne doświadczenia.

Nasze szkolenia mają charakter praktyczny:

  • oczywiście, punktem wyjścia są przepisy podatkowe czy planowane w nich zmianach,
  • zawsze jednak przygotowujemy dla uczestników szereg przykładów praktycznych „z życia” – do wspólnego zastanowienia się i rozwiązania; zachęcamy do interakcji z nami, a także między samymi uczestnikami; z każdego kolejnego przeprowadzonego szkolenia, także i my wynosimy szereg doświadczeń, aby kolejne były jeszcze lepsze,
  • szkolenia dedykowane są dla działów księgowych, finansowych i podatkowych – ale nie tylko! Równie chętnie zapraszamy także pracowników innych działów, którzy nie mają na co dzień do czynienia z podatkami, ale których obowiązki, czasem zupełnie nieświadomie, mają na rozliczenia podatkowe wielki wpływ (np. działy zakupów, sprzedaży, logistyki, magazynowe, technologiczne i inne). Stawiamy nacisk na to, by także ta druga grupa słuchaczy zyskała świadomość swojej roli w procesach podatkowych,
  • prowadzimy szkolenia w zakresie wszystkich zagadnień podatkowych (VAT, CIT, PIT, MDR, WHT, TP, zmiany w przepisach i inne) – zarówno szkolenia ogólne, wprowadzające w dany temat, jak i kierunkowe szkolenia dedykowane,
  • mamy w zakresie prowadzenia szkoleń liczne doświadczenia i pozytywne rekomendacje uczestników. Poza szkoleniami dla naszych klientów, na bieżąco współpracujemy także z zewnętrznymi profesjonalnymi instytucjami szkoleniowymi.

 

Kontakt:

wojciech kieszkowski doradca podatkowy

WOJCIECH KIESZKOWSKI

Partner
Doradca podatkowy nr 12619

"Quick fix" i handel międzynarodowy

Rozliczenia VAT związane z handlem międzynarodowym to dla wielu podatników wymagające wyzwanie. Po pierwsze dlatego, że skutki podatkowe danej transakcji są często niezależne od działów podatkowych i księgowych (a np. od ustalonych przez działy handlowe i logistyczne warunków dostawy). Po drugie, współpraca podatkowa z kontrahentami zagranicznymi też często pozostawia wiele do życzenia (np. nie przekazują oni na czas wymaganych dokumentów). Również organy podatkowe często kontrolują tego rodzaju transakcje. Nie bez powodu – wyłudzenia VAT często związane są właśnie z obrotem międzynarodowym.

Wchodzący w życie wraz z 1 stycznia 2020 r. pakiet zmian w VAT dla transakcji unijnych (tzw. quick fix) miał ułatwić te rozliczenia. Już dziś wiemy jednak, że w praktyce będzie jeszcze trudniej, niż było.

Oferujemy kompleksowy pakiet wsparcia w zakresie zabezpieczania towarowych i usługowych transakcji zagranicznych, w tym m.in.:

  • identyfikujemy transakcje, których mogą dotyczyć zmiany quick fix i wdrażamy plan dostosowania się do tych zmian,
  • wspieramy w identyfikacji oraz właściwym rozliczeniu podatkowym w ramach łańcuchów dostaw (tak przed jak i po quick fix),
  • przygotowujemy procedury dla działów księgowości oraz logistyki, zakupów, sprzedaży – by każdy wiedział, za jakie aspekty związane z obrotem międzynarodowym ponosi odpowiedzialność podatkową,
  • szkolimy i budujemy świadomość pracowników,
  • w kwestiach budzących szczególne wątpliwości – przygotowujemy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej,
  • a co, jeśli podatnik nie spełnia nowych wymogów o dwóch niezależnych dokumentach WDT? To nie koniec świata, tu też możemy pomóc.

 

Kontakt

wojciech kieszkowski doradca podatkowy

WOJCIECH KIESZKOWSKI

Partner
Doradca podatkowy nr 12619
dokumentacja cen transferowych za rok 2020

Ceny transferowe

W ostatnich latach znacznie zwiększył się zakres obowiązków dokumentacyjnych nałożonych na przedsiębiorców, dokonujących istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi.

Bazując na naszym bogatym doświadczeniu w tym zakresie, wspieramy klientów w całym procesie – od identyfikacji ciążących na nich obowiązków, przez przygotowanie wszystkich elementów wymaganej dokumentacji, aż do pomocy przy wypełnieniu ciążących na nich obowiązków raportowych i informacyjnych.

W ramach naszego wsparcia:

  • przygotowujemy dokumentację cen transferowych lub również weryfikujemy już istniejącą,
  • pomagamy we wdrożeniu odpowiedniej polityki cen transferowych między podmiotami powiązanymi,
  • przeprowadzamy analizę porównawczą transakcji,
  • skutecznie reprezentujemy klientów w sporach z organami podatkowymi w zakresie cen transferowych.

Kontakt

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

Przeglądy podatkowe

Realizowane przez nas audyty podatkowe mają na celu identyfikację obszarów ryzyka lub nieefektywności w zakresie prowadzonych rozliczeń podatkowych.

Zakresem prac mogą być objęte wszystkie rozliczenia podatkowe danego podmiotu lub tylko te, wskazane przez klienta (np. CIT lub VAT).

Każdorazowo, efektem naszych prac jest raport wskazujący zidentyfikowane obszary wymagające uwagi oraz zawierający praktyczne rekomendacje odnośnie działań, które należy podjąć aby zapewnić poprawność lub większą efektywność rozliczeń podatkowych:

  • zakresem przeglądu mogą być objęte podatki dochodowe (w tym m.in. podatek u źródła, ceny transferowe i rozliczenia strefowe), podatek VAT, podatek od nieruchomości i inne,
  • oferujemy zarówno jednorazowe, jak i okresowe przeglądy podatkowe,
  • w toku prac identyfikujemy obszary potencjalnych nieprawidłowości z uwzględnieniem prawdopodobieństwa ich zakwestionowania przez organy podatkowe,
  • dodatkowo w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości wskazujemy rozwiązania minimalizujące ryzyko negatywnych skutków podatkowych, przy czym dbamy o to aby rekomendacje miały walor praktyczny i były dostosowane do specyfiki biznesu klienta.

 

Kontakt:

anna wojciechowska doradca podatkowy

ANNA WOJCIECHOWSKA

Partner
Doradca podatkowy nr 13071

Doradztwo transakcyjne (M&A)

Ryzyko podatkowe jest często jednym z głównych obszarów kształtujących warunki realizowanych transakcji lub restrukturyzacji. Dobrze rozpoznane – pozwala zabezpieczyć kupującego przed dotkliwymi skutkami braku zgodności. Odpowiednia strukturyzacja podatkowa transakcji pozwala natomiast zrealizować cele obu strony transakcji w sposób możliwie efektywny i bezpieczny.

 

W ramach naszych usług:

  • oferujemy przeglądy typu „due dilligence”,
  • pomagamy w ustrukturyzowaniu transakcji oraz ich finansowania, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podatkowych,
  • zapewniamy bieżące doradztwo przy połączeniach, podziałach, przekształceniach i likwidacjach spółek zapewniające m.in. integrację po dokonanej transakcji lub restrukturyzacji.

 

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

Efektywne formy wynagradzania

Umowa o pracę, choć najpowszechniej stosowana w praktyce, nie zawsze odpowiada wymogom i oczekiwaniom jakie na obecnym rynku pracy komunikują specjaliści i menedżerowie.

Aby zapewnić danej organizacji konkurencyjność warto rozważyć poszerzenie oferowanych modeli i form współpracy. Często okazuje się, że odpowiednie dobranie formy współpracy do roli pełnionej w organizacji oraz zakresu świadczonych na jej rzecz usług pozwala nie tylko spełnić oczekiwania jej kluczowych specjalistów, ale także zapewnić większy poziom efektywności współpracy dla obu stron.

Dlatego też w ramach naszego wsparcia oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przeglądu i weryfikacji stosowanych form współpracy.

Zakres naszego doradztwa skupia się na pomocy w dostosowaniu oferty naszych klientów do rosnących oczekiwań najlepiej wykwalifikowanych ekspertów i menedżerów na rynku pracy poprzez dobór dobrze dostosowanych i odpowiednio efektywnych dla obu storn form współpracy.

Ponadto, tam gdzie to możliwe i uzasadnione pomagamy projektować i wdrażać systemy wynagrodzeń oparte o podwyższone koszty uzyskania przychodów z tytułu przeniesienia praw autorskich, co w bezpieczny sposób pozwala zwiększać naszym klientom wynagrodzenia pracowników bez dodatkowych nakładów na budżet płac.

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

Procedury podatkowe

Rosnące wymogi w zakresie należytej staranność wymagają od biznesu wprowadzenia i stosowania procedur zapewniających odpowiednie prowadzenie i dokumentowanie procesów podatkowych.

Wierzymy, że opracowywane z naszym wsparciem procedury oprócz waloru zapewnienia zgodności i podnoszenia bezpieczeństwa podatkowego Państwa organizacji wniosą również istotny walor operacyjny – tam gdzie to możliwe upraszczając administrowanie procesem podatkowym i zapewniając jego pełną transparentność w zakresie zadań i ról pełnionych przez zaangażowane w niego osoby.

Najczęściej przygotowywanymi przez nas procedurami są:

 • procedury operacyjne związane z procesem podatkowym,
 • procedura weryfikacji kontrahentów w celu ograniczenia ryzyka uwikłania w proceder wyłudzeń VAT,
 • procedura zarządzania ryzykiem odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe,
 • procedura dotycząca obowiązków w zakresie MDR,
 • procedury w zakresie specyficznych obowiązków (np. dokumentacji TP, poboru podatku u źródła, dokumentowania transakcji transgranicznych).

Kontakt:

anna wojciechowska doradca podatkowy

ANNA WOJCIECHOWSKA

Partner
Doradca podatkowy nr 13071

Akcyza

Gdy po raz pierwszy pytamy naszych klientów czy mają do czynienia z akcyzą – 90% z nich odpowiada, że NIE.

Szybko okazuje się jednak, że podmioty te np. zużywają wyroby smarowe, nabywają wyroby gazowe w zwolnieniu albo wykorzystują skażony alkohol jako rozpuszczalnik.

Niedopilnowanie określonych wymogów formalnych może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Trzeba np. zapłacić akcyzę w cenie nabywanego wyrobu – to nieefektywność finansowa. Czasem też może okazać się, że trzeba zapłacić zaległą akcyzę wraz z odsetkami do urzędu skarbowego. To ryzyko podatkowe oraz KKS.

Organy podatkowe wzmagają swoje zainteresowanie akcyzą. Do tego, w ostatnim czasie pojawiło się także sporo zmian w przepisach.

Oferujemy wsparcie w zakresie identyfikacji obowiązków związanych z opodatkowaniem akcyzą lub wypełnianiem innych obowiązków związanych z wykorzystywaniem wyrobów akcyzowych:

  • identyfikujemy transakcje związane z wyrobami akcyzowymi i pomagamy określić obowiązki podatników w tym zakresie,
  • wykonujemy przeglądy akcyzowe i sporządzamy procedury podatkowe,
  • pomagamy dostosować się do zmian w podatku akcyzowym i w powiązanych regulacjach (np. SENT),
  • wspieramy w spełnianiu kryteriów do korzystania z preferencji akcyzowych (zwolnienie ze względu na przeznaczenie, stawka 0 zł),
  • pomagamy bezpiecznie korzystać ze zwolnień z akcyzy (energia elektryczna, wyroby gazowe i wyroby węglowe) oraz odzyskiwać akcyzę (np. zakładom energochłonnym).

Kontakt:

wojciech kieszkowski doradca podatkowy

WOJCIECH KIESZKOWSKI

Partner
Doradca podatkowy nr 12619

Audyt FINANSOWY

W SOLVEO świadczymy usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych (audyt finansowy), badania pakietów konsolidacyjnych oraz innych czynności zastrzeżonych dla biegłych rewidentów.

W naszych działaniach podchodzimy ze zrozumieniem do potrzeb klientów poszukując rozwiązań, które podniosą wydajność współpracujących z nami przedsiębiorstw. Wykonując powierzoną nam pracę zapewniamy terminowe wykonanie zleconych nam zadań, a sposób prowadzenia prac konsultujemy indywidualnie z każdym klientem.

Badanie sprawozdań finansowych

W ramach SOLVEO funkcjonujemy również jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Audyty sprawozdań finansowych sporządzone są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości PSR oraz wg. międzynarodowych standardów MSR / MSSF.
Celem audytu sprawozdań finansowych jest sprawdzenie prawidłowości sporządzonego sprawozdania finansowego, a także ocena systemu rachunkowości.

Realizując powierzoną nam pracę wykorzystujemy wyspecjalizowane umiejętności, sprawdzone techniki i metody badania oraz zdobyte doświadczenie branżowe. Usługa ta obejmuje:

  • badanie bilansu i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych,
  • badanie bilansu i przegląd skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
  • kompilacja – badanie sprawozdań finansowych (lub ich elementów).

Rezultatem badania sprawozdania finansowego jest opinia oraz raport z wykonanych czynności.

Przeprowadzony przez SOLVEO audyt finansowy określa prawidłowości działania systemu finansowo-księgowego, systemu kontroli wewnętrznej, analizuje zasadnicze problemy, jak również wskazuje obszary powstawania znaczących ryzyk.

Kontakt:

MACIEJ TRZEMŻALSKI

Partner
Biegły rewident nr 11023

Badanie pakietów konsolidacyjnych

Pakiet konsolidacyjny jest rozszerzeniem dla sprawozdania finansowego, należy wskazać w nim dane dotyczące transakcji ze wszystkimi podmiotami podporządkowanymi objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (m.in. zestawienia zakupu i sprzedaży składników majątku trwałego i obrotowego, przychody i koszty, wzajemne należności i zobowiązania).

Celem świadczonych usług jest uwiarygodnienie danych finansowych zawartych w pakietach konsolidacyjnych.

Zajmujemy się wykonywaniem usług z zakresu:

  • potwierdzania prawidłowości pakietów konsolidacyjnych i „reportingów” grupowych,
  • usługi poświadczające i pokrewne, w tym m.in. usługi w uzgodnionym zakresie (agreed-upon procedures).

Kontakt:

MACIEJ TRZEMŻALSKI

Partner
Biegły rewident nr 11023

Usługi biegłego rewidenta

Oferujemy wykonanie różnego rodzaju ekspertyz, analiz, konsultacji, które dotyczyć mogą wszelkich aspektów związanych z rachunkowością oraz funkcjonowaniem systemów księgowych.

Przygotowując opinię, analizujemy zagadnienia każdego Klienta indywidualnie w celu wskazani najbardziej właściwych dla niego rozwiązań ewidencyjnych.

Opracowujemy szereg wskazówek z dziedziny rachunkowości i sprawozdawczości.

Naszym celem jest bieżące wspieranie klientów we wszystkich działaniach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością przedsiębiorstwa oraz udzielenie odpowiedzi na wszelkie pojawiające się zagadnienia i wątpliwości dotyczące wskazanego obszaru działania.

Kontakt:

MACIEJ TRZEMŻALSKI

Partner
Biegły rewident nr 11023

Pozostałe usługi atestacyjne

Usługi atestacyjne, zwane również jako usługi poświadczające dedykowane są podmiotom, które chcą uwiarygodnić lub potwierdzić informacje finansowe i niefinansowe, systemy, procesy, a także dokonane kalkulacje.

Usługa ta służy wspieraniu Państwa rozwoju, oraz zwiększa sprawność i bezpieczeństwo zawieranych transakcji gospodarczych. Uzgodniony zakres prac jest całkowicie zindywidualizowany dla każdego Klienta i opiera się na aktywnej współpracy.

Dzięki skorzystaniu z usług atestacyjnych mają Państwo możliwość szybkiego uzyskania potwierdzenia prawidłowości przyjętych założeń i dokonanych obliczeń.

Wszystkie czynności wykonuje biegły rewident posiadający specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie.

Oferujemy także usługi poświadczające zastrzeżone dla biegłych rewidentów w Kodeksie Spółek Handlowych tj.:

  • badanie planów przekształcenia, planów połączeń i podziału spółek prawa handlowego,
  • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej dotyczących wkładów niepieniężnych, mienia nabytego przed zarejestrowaniem spółki, wyceny wkładów,
  • badanie wkładów niepieniężnych.

Kontakt:

MACIEJ TRZEMŻALSKI

Partner
Biegły rewident nr 11023

ULGI I DOTACJE

Korzystanie z dotacji i ulg pozwala zwiększyć konkurencyjność prowadzonego biznesu i obniżyć koszty planowanych inwestycji. Aby korzystać z dostępnego wsparcia w sposób efektywny należy przyjąć odpowiednią strategię pozyskania dostępnych ulg i dotacji. Właściwe przygotowanie aplikacji i spełnienie wymogów formalnych oraz prowadzenie negocjacji z instytucjami są często wyzwaniem dla przedsiębiorców. W oparciu o zgromadzone w SOLVEO doświadczenie w tym obszarze – chętnie pomożemy Państwu im sprostać.

 

Dotacje

Fundusze UE to przede wszystkim dotacje dla przedsiębiorców, które umożliwiają im rozwój biznesu. Projekty dofinansowane mogą dotyczyć przykładowo wdrożenia innowacji, prac B+R, instalacji OZE czy udziału w targach.

Poza Funduszami UE przedsiębiorcy mogą także korzystać z instrumentów krajowych, takich jak Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 czy liczne programy na rzecz środowiska oferowane przez NFOŚ.

Niezależnie od źródła, skala dostępnych środków jest jednak zawsze mniejsza niż potrzeby zgłaszane przedsiębiorców, co oznacza, iż tylko najlepiej przygotowane projekty otrzymują dofinansowanie.

Dlatego naszych klientów wspieramy w:

 • analizie projektów pod kątem możliwości ubiegania się o wsparcie publiczne,
 • weryfikacji spełnienia kryteriów definicji MŚP na podstawie przepisów i praktyki w zakresie pomocy publicznej,
 • przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie wraz z opracowaniem biznesplanów/studiów wykonalności z analizami finansowymi,
 • rozliczaniu dofinansowania i sprawozdawczości,
 • interpretacji bieżących zagadnieniach dotyczących pomocy publicznej,
 • przygotowaniu się do kontroli dofinansowania.

Kontakt:

JAKUB WALCZAK

Partner
DORADCA PODATKOWY NR 12010

(+48) 506 973 737
j.walczak@solveoadvisory.pl

dokumentacja cen transferowych za rok 2020

Polska Strefa Inwestycji / Specjalne Strefy Ekonomiczne

Polska Strefa Inwestycji jest instrumentem wsparcia inwestycji przedsiębiorców w formie zwolnienia podatkowego w wysokości do 70% wartości nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowych pracowników. Zainwestowana złotówka oznacza 70 groszy zaoszczędzonego podatku dla inwestora.

Korzystanie w sposób bezpieczny z pomocy publicznej w ramach Polskiej Stefy Inwestycji (Specjalnych Stref Ekonomicznych) wymaga aplikowania o decyzję o wsparciu, a także wdrożenia procedur kalkulowania zwolnienia podatkowego. Dlatego dla naszych klientów:

 • analizujemy kwalifikowalność planów inwestycyjnych pod kątem uzyskania zwolnienia podatkowego,
 • opracowujemy aplikacje o udzielenie decyzji o wsparciu,
 • negocjujemy warunki przyznania pomocy publicznej,
 • przeprowadzamy szkolenia na temat bezpiecznych oraz efektywnych sposobów korzystania z ulgi podatkowej,
 • opracowujemy zasady korzystania ze zwolnienia podatkowego w zgodności z interpretacją ogólną Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego,
 • przygotowujemy procedury kalkulacji dochodu zwolnionego wraz z narzędziem dyskontującym,
 • przeprowadzamy przeglądy rozliczeń korzystania z ulgi podatkowej wraz z weryfikacją kwalifikowalności wydatków w SSE/PSI,
 • wnioskujemy o zmiany warunków zapisanych w zezwoleniach SSE / decyzjach o wsparciu.

Kontakt:

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

(+48) 506 973 737
j.walczak@solveoadvisory.pl

IP Box

Począwszy od 2019 roku przedsiębiorcy mogą korzystać z nowego rozwiązania podatkowego tzw. IP Box, czyli obniżona 5% stawka opodatkowania dochodów z tytułu praw własności intelektualnej.

Ten instrument jest dedykowany przedsiębiorcom, którzy opracowują / rozwijają / ulepszają prawa własności intelektualnej między innymi takie jak patent, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, autorskie prawo do programu komputerowego, a następnie osiągają dochody z tych praw poprzez ich sprzedaż, licencjonowanie czy ich wykorzystanie w wytwarzanych produktach i usługach.

Wdrożenie IP Box pozwala na bezpieczne zmniejszenie zobowiązań podatkowych i poprawę konkurencyjności prowadzonej działalności. Naszym klientom pomagamy w:

 • analizie kwalifikowalności wdrożenia IP Box wraz z estymacją korzyści podatkowych,
 • identyfikacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach IP Box,
 • przygotowaniu kalkulacji wskaźnika Nexus,
 • kalkulacji dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w tym wydzieleniu dochodu uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi z wykorzystaniem metodologii cen transferowych,
 • zabezpieczeniu wdrożenia IP Box poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej,
 • przygotowanie procedur umożliwiających samodzielną kalkulację dochodu kwalifikowanego dla IP Box w przyszłych latach.

Kontakt:

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

(+48) 506 973 737
j.walczak@solveoadvisory.pl

Ulga B+R

Jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia przedsiębiorców jest ulga podatkowa B+R, w ramach której podatnicy uzyskują możliwość podwójnego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów związanych z działalnością innowacyjną.

Odpowiednie przygotowanie i wdrożenie do stosowania ulgi B+R pozwala na bezpieczne zmniejszenie zobowiązań podatkowych, dlatego też wspieramy naszych klientów poprzez:

 • analizę procesów i zadań pod kątem spełnienia wymogów działalności B+R dla celów korzystania z ulgi podatkowej,
 • weryfikację kosztów poniesionych pod kątem kwalifikowalności do ulgi podatkowej B+R,
 • zbudowanie i sformalizowanie odpowiedniego procesu wewnętrznego zabezpieczającego właściwe korzystanie z przysługujących odliczeń,
 • zabezpieczenie przyjętego podejścia w drodze opinii podatkowych lub interpretacji indywidualnych,
 • pełnienie roli kontrolera B+R realizującego proces gromadzenia danych i informacji potrzebnych do kalkulacji ulgi podatkowej w trakcie roku podatkowego jak i na potrzeby przygotowania deklaracji CIT-BR.

Kontakt:

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

(+48) 506 973 737
j.walczak@solveoadvisory.pl

USŁUGI prawne

W SOLVEO dostrzegamy, jak ważna jest integracja usług doradczych i prawnych przy wspieraniu współczesnego biznesu. Dla zabezpieczenia poprawnej realizacji celów podejmowanych decyzji istotna jest zarówno właściwa ocena implikacji podatkowych danej operacji, jak i odpowiednie zabezpieczenie jej od strony prawnej. Dlatego też w ramach SOLVEO skupiamy nie tylko ekspertów ds. podatków, ale również doświadczonych specjalistów w zakresie prawa (w szczególności prawa cywilnego i prawa spółek), aby zapewnić naszym klientom sprawne i skuteczne wsparcie w bieżącym prowadzeniu działalności jak i podczas jego restrukturyzacji.

Obsługa prawna spółek

SOLVEO oferuje m.in. obsługę w zakresie tworzenia i przekształcania spółek. Jesteśmy świadomi, że zarówno rejestracja spółki jak i późniejsza zmiana umowy wymaga przygotowania dokumentacji i spełnienia wielu formalnych obowiązków. Wsparcie ekspertów doświadczonych w realizacji usługi zakładania spółek gwarantuje pewność realizacji oraz profesjonalizm w prowadzonej sprawie.

Dzięki oferowanemu przez SOLVEO doradztwu, nie tylko dobierzemy dla naszych klientów optymalną formę prawną dla realizacji ich planów biznesowych, ale również przygotujemy kompleksową dokumentację oraz złożymy ją do odpowiednich organów.

W zakresie naszych usług wchodzą m.in.

  • doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce,
  • tworzenie i likwidowanie spółek, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
  • konsulting dotyczący bieżącego funkcjonowania spółek oraz ich organów,
  • sporządzenie i wdrożenie zasad ładu korporacyjnego (corporate governance),
  • wykonanie audytów korporacyjnych,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów handlowych.

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

Fuzje, przejęcia i inne reorganizacje

Transakcje z zakresu fuzji i przejęć charakteryzują się wysokim stopniem komplikacji oraz złożonością procesów.

SOLVEO oferuje doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć (zarówno po stronie kupującego w celu przejęcia firmy, jak i sprzedającego). Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną fuzji i przejęć oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Wysoki standard usług jest gwarancją kompleksowej obsługi na wszystkich etapach transakcji. W ramach fuzji i przejęć oferujemy obsługę finansową, księgową oraz prawną, weryfikujemy Klienta pod kątem wszelkich wymogów prawnych oraz reprezentujemy w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Oferujemy Państwu:

  • konsulting w procesach kupna całych przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części,
  • doradztwo przy połączeniach, reorganizacjach oraz przejęciach,
  • doradztwo w zakresie sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części,
  • kompleksową obsługę prawną w transakcjach nabycia i sprzedaży udziałów lub akcji,
  • weryfikację poprawności połączeń w związku z prowadzeniem rachunkowości,
  • wsparcie w negocjacjach oraz transakcjach.

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

Umowy handlowe

W SOLVEO pragniemy poznać jak najlepiej potrzeby naszych klientów, aby dzięki temu sporządzając umowy handlowe zapewnić ich maksymalne dopasowanie do indywidualnych potrzeb stron, zabezpieczenie bieżących oraz przyszłych interesów naszych klientów. Zapewniamy prawidłową, partnerską współpracę wszystkich zaangażowanych stron a pracując nad aspektami formalnymi planowanych czynności na bieżąco korzystamy ze wsparcia doradców podatkowych SOLVEO.

Umowy sporządzone przez SOLVEO cechują się najwyższą starannością i rzetelnością, przy zachowaniu pełnej zgodności z polskimi prawem. Zajmujemy się również przygotowaniem, opiniowaniem oraz negocjacjami wszelkich umów, które są potrzebne naszym klientom. W każdym, realizowanym zadaniu dokładnie rozważamy konsekwencje prawno-podatkowe sporządzanych umów i na bieżąco informujemy o tym Klienta.

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010

Odpowiedzialność członków zarządu

Stwierdzone naruszenia prawa w podejmowanych działaniach spółki, bądź jej pracowników często skutkują powstaniem ryzyka odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu, jako osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie danego podmiotu. Odpowiedzialność członków organów spółek może przybierać różną postać m.in. odpowiedzialności cywilnoprawnej, administracyjnej oraz także odpowiedzialności karnej (w tym karnoskarbowej). Zgodnie z uprawieniami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych wierzyciele po stwierdzeniu bezskuteczności postępowania egzekucyjnego wobec spółki, podejmują czynności zmierzające do wyegzekwowania nieuregulowanych zobowiązań od członków zarządu.

Nasz wyspecjalizowany zespół reprezentuje naszych klientów w negocjacjach i procesach sądowych związanych z tą problematyką. W tym zakresie oferujmy również przegląd wewnętrznych procedur podatkowych oraz wyszczególnienie zasadniczych ryzyk odpowiedzialności indywidualnej. SOLVEO zajmuje się także przygotowaniem wewnętrznych procedur, których zadaniem jest ograniczenie odpowiedzialności indywidualnej członków zarządu oraz stworzenie strategii obrony w toku ewentualnego postępowania karnoskarbowego.

Kontakt:

jakub walczak doradca podatkowy

JAKUB WALCZAK

Partner
Doradca podatkowy nr 12010