Solveo / Jagoda Kłosowska

Jestem aplikantem radcowskim i specjalistą ds. podatków w SOLVEO.

Tematyką prawa podatkowego interesowałam się już w trakcie studiów prawniczych, jednak dopiero po rozpoczęciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku zdecydowałam się związać swoją zawodową przyszłość właśnie z tą dziedziną. Swoje wcześniejsze doświadczenie zdobywałam natomiast w kancelariach prawnych.

W codziennej pracy najlepiej odnajduję się w tematyce postępowań podatkowych oraz sporów sądowo-administracyjnych z organami podatkowymi.

Moje specjalizacje
Doradztwo podatkowe