Solveo

Audyt finansowy - Trójmiasto

SOLVEO oferuje szeroki zakres usług, który obejmuje również audyt finansowy. Trójmiasto to obszar, na którym świadczymy te usługi nieprzerwanie od ponad
20 lat, działając poprzednio w ramach międzynarodowej sieci Moore Stephens. Wieloletnie doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych sprawia, że jesteśmy należycie przygotowani do świadczenia tego typu usług dla najbardziej wymagających klientów z niemal wszystkich branż. W ramach oferowanych usług atestacyjnych, zajmujemy się audytem sprawozdań finansowych, pakietów konsolidacyjnych, a także realizujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb procedury weryfikacyjne i projekty doradcze z dziedziny rachunkowości.


Audyt finansowy Trójmiasto

Usługa audytu finansowego w Trójmieście

 

Do świadczenia naszych usług delegujemy zawsze odpowiednio doświadczone zespoły, prowadzone przez wykwalifikowanego biegłego rewidenta, który przez cały czas trwania projektu nie tylko nadzoruje prace zespołu, ale także dostępny jest dla Państwa do bezpośredniego kontaktu. Pozwala to na bardzo sprawne prowadzenie audytu finansowego danej firmy.

Podstawowym celem naszych usług jest sprawdzenie poprawności i rzetelności danych finansowych. Innym bardzo ważnym dla nas celem naszej pracy jest wspieranie rozwoju działalności naszych klientów poprzez eliminację istotnych ryzyk (w tym podatkowych) i pomoc w rozwijaniu narzędzi / zwiększaniu użyteczności danych finansowych, używanych na potrzeby podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

Rozbudowana oferta SOLVEO

Audyt finansowy – w Trójmieście największym zainteresowaniem w tym obszarze naszej działalności cieszą się następujące usługi:

  1. Badanie sprawozdań finansowych – czyli usługa nakierowana zwykle głównie na spełnienie obowiązków ustawowych i potwierdzenie poprawności
    i rzetelności prezentowanych informacji finansowych. Dbamy, aby efektem prac był nie tylko raport z badania, ale również praktyczne wnioski i rekomendacje dla zarządu, pozwalające ograniczać ewentualnie zidentyfikowane ryzyka i podnosić efektywność systemu finansowo księgowego.
  2. Badanie pakietów konsolidacyjnych – wykonywane w celu potwierdzenia danych finansowych przekazywanych przez polski podmiot do grupy kapitałowej
    w celach konsolidacji.
  3. Inne usługi atestacyjne – indywidualnie dobrane usługi poświadczające wynikające z chęci uzyskania niezależnego poświadczenia danych finansowych. Efektem prac jest zwykle raport zawierający konkretne rekomendacje nakierowane na poprawę bezpieczeństwa i efektywności prowadzonego biznesu.

Audyt finansowy w Trójmieście

Audyt finansowy (Trójmiasto i cała Polska). Dlaczego warto przeprowadzić bez formalnego obowiązku badania?

 

Nasze doświadczenia wskazują, że nawet jeśli dana firma nie ma obowiązku przeprowadzenia badania, to okresowo, warto je wykonać – jeśli nie w pełnym wymiarze to w obszarach kluczowych dla działalności danego podmiotu. Pozwala to bowiem zidentyfikować i wyeliminować ryzyka lub nieefektywności, które mogą powstawać np. na skutek dużej zmienności przepisów
i regulacji w naszym kraju.

Zainteresowanych Klientów zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub na spotkanie.SOLVEO - Twój audytor finansowy z Trójmiasta

Kontakt

Solveo Advisory Sp. z o.o.
KRS: 0000786194 REGON: 383352601
NIP: 5842783979 Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Solveo Audit Sp. z o.o.
KRS: 0000023978 REGON: 190505439
NIP: 5840301048 Kapitał zakładowy: 500 000 zł

Formularz kontaktowy