Solveo

Audyt finansowy - Gdańsk

SOLVEO świadczy szeroki zakres usług, dostarczając przedsiębiorcom praktycznych rozwiązań w zakresie doradztwa podatkowego oraz audytu sprawozdań finansowych. Dodatkowo, oferujemy również wsparcie prawne i księgowe. Nasi biegli rewidenci od wielu lat gromadzą doświadczenie i doskonalą się zawodowo
w tak wymagającej dziedzinie jak audyt finansowy. Gdańsk to miasto, w którym z uwagi na położenie naszej głównej siedziby koncentrujemy naszą działalność.
W praktyce jednak badamy sprawozdania finansowe klientów z obszaru całej Polski.


Audyt finansowy Gdańsk

Co oferujemy Klientom?

 

  1. Statutowe badanie sprawozdań finansowych, które pozwalają sprawdzić czy zawarte w sprawozdaniach dane są prawidłowe, a także ocenić jak w danej firmie funkcjonuje system rachunkowości i kontrole wewnętrzne.
  2. Badania pakietów konsolidacyjnych, czyli usługi, których celem jest potwierdzenie rzetelności danych finansowych zawartych w pakietach konsolidacyjnych, przy uwzględnieniu zasad rachunkowości grupy (np. MSR/MSSF).
  3. Inne usługi poświadczające, które pozwalają zaspokoić zapotrzebowanie klientów nie objętych obowiązkiem badania sprawozdań finansowych na inne usługi weryfikacyjne, pozwalające uzyskać niezależne poświadczenie rzetelności
    i wiarygodności informacji finansowych wykorzystywanych w działalności klienta.
  4. Bieżące wsparcie / doradztwo w zakresie księgowości – praktykujący biegli rewidenci są osobami, które dzięki ciągle poszerzanemu doświadczeniu i obserwacji praktyki rynkowej są w stanie szybko i skutecznie przeanalizować określone obszary działania systemu księgowości lub raportowania w danej firmie. Często są również w stanie szybko dobrać odpowiednie rozwiązania i zwiększyć efektywności procesów księgowych i użyteczność danych finansowych w bieżącym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Audyt finansowy - Gdańsk

Audyt finansowy w Gdańsku

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przez doświadczonego biegłego rewidenta prowadzi do uwiarygodnienia danych finansowych. Celem naszych prac jest nie tylko wydanie raportu z badanego sprawozdania finansowego potwierdzającej rzetelność i jasność danych finansowych, ale przede wszystkim zmniejszenie ryzyka dla organizacji i zarządu jednostki w obszarze rachunkowości i finansów. Niejednokrotnie obszarami podwyższonego są podatki – stąd mając grono doświadczonych doradców podatkowych aktywnie angażujemy ich w proces badania.

Wieloletnie doświadczenie sprawia, że nasi biegli rewidenci są w stanie, bez nadmiernego absorbowania pracowników działów finansowo-księgowych szybko i sprawnie przeprowadzić audyt finansowy. Gdańsk i Trójmiasto początkowo były obszarem na którym koncentrowaliśmy swoją działalność – obecnie jednak współpracujemy z podmiotami z całej Polski.

Zainteresowanych klientów zapraszamy do kontaktu.SOLVEO - Twój audytor finansowy z Gdańska

Kontakt

Solveo Advisory Sp. z o.o.
KRS: 0000786194 REGON: 383352601
NIP: 5842783979 Kapitał zakładowy: 50 000 zł

Solveo Audit Sp. z o.o.
KRS: 0000023978 REGON: 190505439
NIP: 5840301048 Kapitał zakładowy: 500 000 zł

Formularz kontaktowy